Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BÁO CÁO THỐNG KÊ
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Báo cáo hoạt động công tác dân tộc tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2014.Số:10/BC - BDT28/02/2014Tải về
2Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 6 năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2014. Số: 45/BC - BDT26/06/2014Tải về
3Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 5 năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 6 năm 2014.Số: 29 /BC - BDT26/05/2014Tải về
4Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014Số: 13/BC - BDT13/03/2014Tải về
5Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014.Số:  57/BC - BDT30/07/2014Tải về
6Báo cáo hoạt động công tác dân tộc tháng 4 năm 2014, kế hoạch công tác dân tộc tháng 5 năm 2014.Số:  26 /BC - BDT22/04/2014Tải về
7Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2014.Số:  19/BC - BDT25/03/2014Tải về
8Báo cáo hoạt động công tác dân tộc tháng 01 năm 2014, kế hoạch công tác dân tộc tháng 02 năm 2014.Số:  06/BC - BDT27/01/2014Tải về
9Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.Số:  04/BC - BDT10/01/2014Tải về
10Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tháng 2, nhiệm vụ tháng 3 năm 202091/BC-BDT21/02/2020Tải về
11Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020725/BC-BDT18/11/2020Tải về
12Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020645/BC-BDT19/10/2020Tải về
13Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Dân tộc60/BC-UBDT13/06/2014Tải về
14Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020580/BC-BDT21/01/2021Tải về
15Báo cáo công tac dân tộc, chính sách dân tộc tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020526/BC-BDT21/08/2020Tải về
16Báo cáo công tác dân tộc, chính sách dân tộc tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020462/BC-BDT23/07/2020Tải về
17Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tháng 1, nhiệm vụ tháng 2 năm 202039/BC-BDT20/01/2020Tải về
18Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020384/BC-BDT15/06/2020Tải về
19Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020312/BC-BDT19/05/2020Tải về
20Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020235/BC-BDT20/04/2020Tải về
21Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020154/BC-BDT17/03/2020Tải về
22Báo cáo kết quả thực hiện công tac dân tộc, chính sách dân tộc năm 2020, nhiệm vụ năm 202108/BC-BDT06/01/2021Tải về
23 Về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 561/UBDT-VP13/06/2014Tải về