Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo trúng tuyển lao động hợp đồng thử việc, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ tại Ban Dân tộc

( Cập nhật lúc: 14/04/2021  )
Trúng tuyển lao động hợp đồng thử việc, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ tại Ban Dân tộc

Ngày 13/4/2021 Ban Dân tộc ban hành thông báo số 259/TB-BDT thông báo trúng tuyển lao động hợp đồng thử việc, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ tại Ban Dân tộc. Xem vài tảy văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(07/04/2021)

Kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 2021(29/03/2021)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030(29/03/2021)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021(23/03/2021)

Quyết định 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025(31/12/2020)

Nghi quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030(29/06/2020)

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025.(13/03/2020)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020(04/02/2020)

Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 duy trì các Mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020. (04/02/2020)

Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội: Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030(31/01/2020)