Skip Ribbon Commands
Skip to main content

673801

Quyết định về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (QĐ 102/2009/QĐ-TTg)

 
Quyết định số: 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng chính phủ. (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: