Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Quyết định 755/QĐ-TTg)

 

Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: