Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền hình trực tiếp: Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

      Sáng ngày 04/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

      Chi tiết xem tại đây: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm


Tác giả: 
Nguồn:  http://www.cema.gov.vn/