Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai bản đồ covid maps trong phòng chống dịch bệnh

      Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để giúp người dân nhanh chóng tiếp cận, cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, dịch tễ trên địa bàn tỉnh; đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh đưa vào vận hành ứng dụng Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: https://covidmaps.backan.gov.vn.

Tác giả: 
Nguồn: