Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2021 VÀ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

      Nhằm mục đích nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong việc sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021; Ban Dân tộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai phù hợp với chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai, như sau:

     1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021: 

     “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” 

      2. Thời gian: Tháng 5 năm 2021

      3. Nội dung: các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2021 và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021)

      - Đăng tải các nội dung hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia, phòng chống thiên tai năm 2021 và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021)” trên cổng thông tin điện tử của Ban.

      - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021), kết hợp hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; các mô hình, bài học kinh nghiệm phòng, chống thiên tai cho cộng đồng. Chú trọng công tác thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan và cộng đồng nhân dân.

      - Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh về hoạt động phòng chống thiên tai của địa phương, đơn vị  tại trụ sở cơ quan.

      - Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai của đơn vị; tăng cường phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai, Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản dưới luật đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, các cuộc tập huấn, tuyên truyền các chính sách dân tộc.

      - Tuyên truyền về việc người dân tự ứng phó trước thiên tai như chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho người, thức ăn cho gia súc, vật nuôi trong những ngày rét đậm rét hại; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người khuyết tật, tăng cường năng lực, hòa nhập người khuyết tật để phòng ngừa ứng phó thiên tai.

Tác giả:  Trung Thị Tươi
Nguồn:  Ban Dân tộc