Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

      Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân  tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến. Thời gian diễn ra cuộc thi từ  8h00ph ngày 20/9/2021 đến 8h00ph ngày 20/10/2021. Đối tượng có thể tham dự cuộc thi là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ tham dự cuộc thi tại link: http://tracnghiemtructuyen.pe.hu/. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi xem và tải về tại đây: Thể lệ cuộc thi; câu hỏi cuộc thi./.

Tác giả: 
Nguồn: