Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức Ban Dân tộc năm 2020

      Ngày 18/12/2020,Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2020. Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc, Bí Thư Chi bộ chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Thị Thanh Giang, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc.


Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc