Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

     Ngày 01/12/2020 UBND tỉnh ban hành văn bản số 7132/UBND-VXNV về việc thực hiện Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

      1. Tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

      2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế; chợ, siêu thị, bến xe, bến xuồng, trên các phương tiện giao thông công cộng; nhà máy, xí nghiệp... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nơi tổ chức.

      3. Các ngành, trước hết là y tế, giáo dục, du lịch, công an đôn đốc tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường học tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch và công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19.

      UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện yêu cầu tự đánh giá đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

      Giao Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai kết quả tự đánh giá.

      4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

      5. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống dịch bệnh.

      6. Giao Sở Y tế theo dõi, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện, đề xuất biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt.

      Xem và tải về văn bản đầy đủ tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 họp phiên trù bị(03/12/2020)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu 54 dân tộc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020(03/12/2020)

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020(18/11/2020)

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025(18/11/2020)

Tiếp tục hỗ trợ, đầu tư Chương trình 135 đến hết năm 2020 tại các xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135(16/11/2020)

ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊ BÁI ĐẾN THAM QUAN VÀ HỌC TẬP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI THÔN PHIÊNG AN, XÃ QUANG THUẬN(14/11/2020)

Công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/11/2020)

Kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa(11/11/2020)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(10/11/2020)

Tuyên truyền mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn(30/10/2020)