Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Thực hiện Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 19/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn số: 6168/UBND-VXNV về việc phổ cập nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Truy cập website http:dx.gov.vn hoặc quét mã QRCore dưới đây để tải bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp./.

Mã QRCore để tải bộ nhận diện

Tác giả: 
Nguồn: