Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người có uy tín tiêu biểu ở Nà Tạ

      Với vai trò, trách nhiệm là trưởng thôn, người có uy tín, bà Ma Thị Nga ở thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo (Ba Bể) đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân trong thôn nên các phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả tích cực.

      Cách trung tâm xã Thượng Giáo khoảng 7km về phía Bắc, thôn Nà Tạ hiện có 81 hộ dân với 334 nhân khẩu gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông và Sán Dìu cùng sinh sống.

      Là giáo viên Trường Tiểu học xã Thượng Giáo đã nghỉ hưu, từ năm 2019 bà Ma Thị Nga được bầu làm Trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Được Nhân dân tin tưởng, bà Nga nhận thấy rõ trách nhiệm với cộng đồng, phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua.

      Với tinh thần trách nhiệm cao, bà thường xuyên phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể của thôn, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ; áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài gieo cấy lúa, để nâng cao thu nhập, bà Nga tích cực vận động bà con mở rộng diện tích trồng cây ăn quả (táo đại, thanh long...) theo hướng sản xuất hàng hóa, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi đại gia súc, nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng rừng phân tán.

      Nhận thấy nuôi trâu, bò vỗ béo khá phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn nên bà đã phối hợp với bí thư chi bộ, các chi hội đoàn thể vận động thành lập Hợp tác xã nuôi trâu, bò vỗ béo. Từ năm 2000 đến nay, nhiều hộ trong thôn đã đầu tư chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, đem lại hiệu quả tích cực, có hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hiện thôn Nà Tạ có tổng đàn trâu, bò gần 300 con, đàn lợn hơn 400 con. Mô hình trồng cây ăn quả, trồng bí xanh cũng đem lại thu nhập khá cho người dân nơi đây.

      Chính bởi lời nói luôn đi đôi với việc làm, nhiệt tình, gương mẫu, nên bà Ma Thị Nga luôn được người dân Nà Tạ tín nhiệm, ủng hộ. Không chỉ trong phát triển kinh tế, mà trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", bà đã phối hợp vận động các hộ hiến đất, tham gia ngày công lao động để làm nhà văn hóa thôn, làm đường vào khu sản xuất dài hơn 1.000m; vận động được hơn 50% số hộ dân lắp bóng điện hưởng ứng mô hình "Thắp sáng đường quê"... Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình cho con em đi học đúng độ tuổi, không bỏ học. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế và tham gia đóng góp Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ Khuyến học... Qua bình xét, năm 2021 toàn thôn có 66 hộ được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Ảnh: Bà Ma Thị Nga (thứ 4, từ trái qua) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Biểu dương

người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.

      Bà Ma Thị Nga chia sẻ: Được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, người có uy tín nên để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình thì càng phải nêu cao trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bản thân và gia đình luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, phải luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân.

      Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Nà Tạ đang khởi sắc từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quan trọng hơn là cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Trưởng thôn, người có uy tín Ma Thị Nga.

      Mới đây, tại Hội nghị Biểu dương người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, bà Ma Thị Nga vinh dự được tham luận về kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn