Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người có uy tín tiêu biểu

      Đó là ông Lục Văn Vui ở thôn Suối Hón, thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới). Nhiều năm qua, ông luôn là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, được người dân tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

      Luôn nói đi đôi với làm, gương mẫu, trách nhiệm với công việc của cộng đồng nên ông Lục Văn Vui được người dân tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ, người có uy tín của thôn Suối Hón từ 20 năm nay. Với trách nhiệm của mình, ông Lục Văn Vui thường xuyên đi đến từng nhà dân trong thôn để thăm nắm tình hình kết hợp tuyên truyền, vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Lục Văn Vui (ngồi giữa) trong một lần trao đổi với đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh.

      Thôn Suối Hón có hơn 90 hộ, phần lớn là đồng bào dân tộc Nùng. Vì thế, để người dân tin và nghe theo, bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào. Đồng thời, tích cực tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong phát triển kinh tế, ông đã luôn vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất; thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thấy ông đi trước, làm trước và thành công nên các hộ dân đã tin tưởng làm theo, từ tập trung phát triển kinh tế, đời sống của người dân đã đổi thay. Đến nay thôn Suối Hón đã được công nhận là thôn nông thôn mới, số hộ khá, hộ giàu tăng lên, toàn thôn hiện chỉ còn 06 hộ nghèo.

      Cùng với làm tốt công tác vận động Nhân dân, với cương vị là bí thư chi bộ, người có uy tín nên ông Lục Văn Vui luôn tích cực cùng với cấp ủy, đảng viên trong thôn xây dựng chi bộ, các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Tiếp xúc với chúng tôi, người dân thôn Suối Hón đều có chung nhận xét về ông Lục Văn Vui: Đó là người năng nổ, nhiệt tình và phát huy tốt vai trò của mình trong lãnh đạo, vận động Nhân dân; luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, được người dân tin tưởng.

      Trong suốt những năm qua, bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc, đặc biệt là hoạt động quyên góp, ủng hộ các phong trào hoạt động, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo ông Vui, được Nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, người có uy tín nên để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình thì càng phải nêu cao trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Quá trình triển khai các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, để việc thực hiện đạt kết quả cao thì việc vận động Nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia là rất quan trọng. Thời gian qua, ở Suối Hón nhiều hộ đã hiến đất để làm đường, làm nhà họp thôn, chặt cây ăn quả để kéo đường điện...  minh chứng rõ nhất cho việc này, chính gia đình ông cũng là một trong những hộ tích cực thực hiện.

      Theo đồng chí Mã Ngọc Đăng- Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Tâm, trong suốt quá trình tham gia công tác ở thôn Suối Hón, ông Lục Văn Vui luôn được đánh giá là người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung. Với những đóng góp của mình trong hàng chục năm qua, ông Lục Văn Vui là cầu nối giúp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.../.Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  http://baobackan.com.vn/