Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

Ngày 03/01/2024, Ban Dân tộc ban hành thông báo lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Chi tiết xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: