Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023

Ngày 13/01/2023 Ban Dân tộc ban hành thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của đơn vị năm 2023. Chi tiết xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: