Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ CHÍ KIÊN (22/9/1943-22/9/2023)

Lịch sử thành lập Chi bộ Chí Kiến - Chi bộ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: