Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021- 2025

      Ngày 08/6/2021, đoàn công tác Ban dân tộc tỉnh do bà Triệu Thị Thu Phương – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 và kết quả thực hiện công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Bạch Thông. Dự buổi kiểm tra có ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Bà Triệu Thị Thu Phương – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

      Tổng số dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện sơ bộ khoảng 140 công trình với số vốn là 124,8 tỷ đồng. Trong đó, Dự án 1 – giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt: 10 công trình phục vụ cho khoảng 726 hộ dân, với số vốn 29,5 tỷ đồng. Dự án 4 – đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 130 công trình, với số vốn 93,43 tỷ đồng. Duy tu bảo dưỡng 20 công trình, với số vốn 1,91 tỷ đồng.

      Thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2020 huyện được giao gần 7,4 tỷ đồng thực hiện 25 công trình gồm 17 công trình giao thông, 07 công trình thủy lợi và 01 công trình nhà văn hóa. Các công trình đã thực hiện xong và bàn giao đưa vào sử dụng. Kết quả giải ngân vốn đạt 96% kế hoạch. Tổ chức cấp phát khoảng 12.000 ấn phẩm báo, tạp chí tới các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp gần 21.000 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hỗ trợ tiền ăn cho 1.046 học sinh, hỗ trợ tiền nhà ở 147 học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng…

      Tại buổi làm việc, huyện đề nghị Ban Dân tộc tỉnh có hướng dẫn quy chế phối hợp giữa các đơn vị để triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc trong thời gian tới. Đối với các đề án thực hiện trên địa bàn huyện do Ban Dân tộc triển khai, khi tổ chức nên mời các thành phần phụ trách công tác dân tộc cấp xã, cấp huyện tham gia.

      Kết luận buổi làm việc, bà Triệu Thị Thu Phương – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị, trong thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển phát báo chí kịp thời cho các đối tượng. Lựa chọn và ưu tiên đầu tư các công trình nước sạch đảm bảo quy mô, nâng cao hiệu quả chương trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện các công trình. Bên cạnh đó, huyện cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc tại cơ sở./.


Tác giả:  Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT huyện Bạch Thông
Nguồn:  http://bachthong.gov.vn