Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022

      Chiều ngày 18/02/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội do Ban Dân tộc làm Trưởng khối đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022.

     

      Dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diệnLãnh đạo và công chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị trong Khối Thi đua VHXH gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường Cao Đẳng Bắc Kạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc.


      Tại Hội nghị, đồng chí Triệu Thị Thu Phương - Trưởng Ban Dân tộc thông qua dự thảo Kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và bảng tiêu chí chấm điểm. Các đại biểu đã thảo luận cơ bản nhất trí với dự thảo, đóng góp thêm một số nội dung về quy chế hoạt động và kế hoạch công tác của khối.

      Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với năm nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2022.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Quốc Quỳnh - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã nhấn mạnh ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng và đề nghị các đơn vị trong khối thi đua căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua đã đề ra…

Tác giả:  Nguyễn Thu Hòa
Nguồn:  Ban Dân tộc