Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

      Ngày 04/01/2021, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

      Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội có 10 đơn vị thành viên, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Cao đẳng Bắc Kạn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Năm 2020, Sở Y tế là đơn vị Trưởng khối.

      Ngay từ đầu năm, khối thi đua đã ban hành quy chế hoạt động của khối, căn cứ quy chế hoạt động và chức năng nhiệm vụ của từng ngành, các đơn vị đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, các phong trào thi đua được các đơn vị trong Khối tích cực đẩy mạnh...Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng toàn tỉnh.


      Ban Dân tộc với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm đơn vị đã thực hiện phát động thi đua và thực hiện các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong toàn ngành, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các chương trình, chính sách trên địa bàn các thôn, xã sau khi sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh... Kết quả đó đã góp phần ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đồng bào các dân tộc và tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, tâm tư nguyện vọng của các đồng bào các dân tộc phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với kết quả đó tại Hội nghị khối thi đua đã thực hiện chấm điểm và bình chọn Ban Dân tộc là một trong 4 đơn vị dẫn đầu khối và được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen/.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc