Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, tại Ban Dân tộc, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội gồm 10 đơn vị là Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn được giao là đơn vị Trưởng khối, Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị Phó khối.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các phong trào thi đua được triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối thi đua, góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2022. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn 01 đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua và 03 đơn vị đề nghị tặng Bằng khen.

Hội nghị đã triển khai đăng ký, giao ước, phát động thi đua năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phất triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tác giả:  Lương Đình Bảo
Nguồn:  Ban Dân tộc