Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

      Ngày 17/6/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Xem và tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: