Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác dân tộc

      Sáng 08/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì.

      Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

      Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án về chính sách dân tộc; đã trình và đang chờ phê duyệt 02 đề án; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 03 đề án. Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình dân tộc thiểu số và miền núi; thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19.

      Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Hiện nay, Ban Dân tộc các tỉnh đang tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021, 2022.

      Bên cạnh thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn ban hành các chính sách đặc thù riêng của địa phương như: Chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh là người dân tộc thiểu số các cấp; chính sách về chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại các trạm y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; chính sách hỗ trợ, tặng quà cho hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu; chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

      Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới.

      Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, gồm những nội dung như: Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để bổ sung, hoàn thiện các thủ tục và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện các đề án chính sách đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường.../.Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn