Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

      Sáng 03/11, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII).

      Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII)  

       Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII).

      Trong phần thảo luận, đại biểu đề nghị điều chỉnh về bố cục; cần có đánh giá cụ thể về kết quả đã thực hiện trong thời gian vừa qua để đề ra mục tiêu cụ thể sát với thực tế hơn, có định hướng tới năm 2030; đối với một số chỉ tiêu cụ thể cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa phương...

      Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các nội dung của 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đưa ra mục tiêu cụ thể cho phù hợp. Đối với các giải pháp thực hiện cần thật cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị để điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII)./.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn