Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công bố Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

      Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đối với ông Đinh Hồng Kiên, Trưởng phòng Khoa giáo – Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Ảnh: đ/c Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định cho ông Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới:


Giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc(28/09/2020)

Chợ Đồn tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2: Chương trình 135, năm 2020(22/09/2020)

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 làm việc với Ban Dân tộc tỉnh(22/09/2020)

Chợ Đồn tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2: Chương trình 135, năm 2020(21/09/2020)

Chợ Đồn hoàn thành tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Dự án 2: Chương trình 135, đợt 2 năm 2020(21/09/2020)

Hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân tộc (17/09/2020)

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền(16/09/2020)

Chuyển một số trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộc(15/09/2020)

Tổ chức hội nghị điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Pác Nặm(09/09/2020)

Ban Dân tộc tham gia đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020(28/08/2020)