Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BAN DÂN TỘC NĂM 2021

      Ngày 29/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

      Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban và đồng chí Bế Ngọc Thuấn, Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Ban Dân tộc.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

      Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức và quy chế dân chủ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo Thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai quyết toán thu chi nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020, giao dự toán năm 2021 và báo cáo chi tiêu công đoàn năm 2020. Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, người lao động đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào các bản dự thảo quy chế, quy định của cơ quan.

      Trong năm 2020, tập thể Ban Dân tộc đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chi bộ, Công đoàn Ban đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02/02 tập thể phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 20% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 13% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “đoàn viên công đoàn xuất sắc".

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban, thay mặt Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Dân tộc trong năm 2020 và đặt mục tiêu trong năm 2021 tập thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 đề ra.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc