Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GƯƠNG ÔNG TRIỆU PHÚC Y NGƯỜI CÓ UY TÍN THÔN TỔNG MỤ, XÃ BẰNG LÃNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN

Từ năm 2012 cho đến nay, ông Triệu Phúc Y là người có uy tín thôn Tổng Mụ, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn. Với vai trò là người có uy tín, bản thân ông luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và quy ước hương ước của thôn. Tích cực tuyên truyền đến mọi người dân, luôn quan hệ mật thiết các tổ chức đoàn thể, gần gũi với nhân dân, luôn nhiệt tình năng động sáng tạo, nhiệt tình tham gia các phong trào để cùng nhau phát triển kinh tế xã hội; thường xuyên thăm hỏi từng gia đình trong thôn để nắm hoàn cảnh, điều kiện của các hộ gia đình, động viên và giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau già yếu, đồng thời luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến phản ánh của nhân dân. Ông cũng phối kết hợp với Ban công tác mặt trận, tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua…

Trong thời gian công tác ở địa phương, cá nhân và gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành, đi đầu tham gia các hoạt động ở thôn, tích cực tham gia các cuộc vận động. Đời sống kinh tế gia đình ổn định, tham gia vận động nhân dân góp công sức xây dựng nông thôn mới và được nhân dân đồng thuận để mở 5.000m đường dân sinh và 300m đường bê tông, góp tiền mua sắm trang thiết bị cho hội trường thôn.

Bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, ông Triệu Phúc Y là người có uy tín được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, quý mến; năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tác giả:  Lương Đình Bảo
Nguồn:  Ban Dân tộc