Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông và Ba Bể

      Sáng 28/10, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gặp mặt 70 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông, Ba Bể.

      Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông và UBND huyện Ba Bể, đại diện Công an tỉnh Bắc Kạn.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gặp mặt 70 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông và Ba Bể.

      Tại buổi gặp mặt, đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn biểu dương, ghi nhận sự đóng góp tích cực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thông tin với các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông và Ba Bể một số nội dung, như: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình thực hiện các chính sách dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030...

      Đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông và Ba Bể đã phát biểu nêu một số ý kiến, đề xuất đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện sáp nhập thôn, bản ở địa phương; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

Tặng quà cho đại biểu là người có uy tín trong trong đồng bào dân tộc thiểu số.

      Các ý kiến, đề xuất của đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện Ba Bể, UBND huyện Bạch Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, tiếp thu. Một số ý kiến, đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện đã được trả lời trực tiếp.

      Đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn mong muốn các đại biểu tại buổi gặp mặt nói riêng, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nói chung tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động dòng tộc, gia đình, con cháu và Nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động... để cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển./.
Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn:  baobackan.com.vn