Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊ BÁI ĐẾN THAM QUAN VÀ HỌC TẬP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI THÔN PHIÊNG AN, XÃ QUANG THUẬN

      Trong ngày 13/11/2020, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, do đồng chí Nông Thị Kim Cúc, phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn cùng 32 đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Yên Bái.

Ảnh: Đ/c Đinh Hồng Kiên, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, thông tin với Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Yến Bái về một số tình hình chung của tỉnh Bắc kạn và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc triển khai trên địa bàn tỉnh.

       Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quang Thuận đưa đoàn đại biểu đến thăm mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới thôn Phiêng An, tại đây thay mặt Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đồng chí Đinh Hồng Kiên, phó trưởng Ban Dân tộc đã thông tín tới đoàn đại biểu về tình hình chung của tỉnh, các chương trình, dự án, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc triên địa bàn tỉnh, đồng thời Đoàn cũng được nghe đại diện UBND xã Quang Thuận, các cán bộ thôn Phiên An trao đổi, chia sẻ nhưng kinh nghiệm về phát triển kinh tế của địa phương và kết quả trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

      Qua tham quan và giới thiệu của đại diện địa phương, của thôn Phiêng An, Đoàn đại biểu người có uy tỉnh tỉnh Yên Bái rất phấn khởi, chia sẻ nhiều suy nghĩ về chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Bắc Kạn , đây là thực tiễn kinh nghiệm trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới của đồng bào các DTTS tỉnh Bắc Kạn nói chung và thôn Phiêng An nói riêng để Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Yên Bái có thể tham khảo, áp dụng tại địa phương của mình sau chuyến thăm quan lần này.

       Một số hình ảnh của Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Yên Bái thăm mô hình, trao đổi kinh nghiệm tại thôn Phiêng An:

 

Tác giả:  Trương Cao Thuần
Nguồn:  Ban Dân tộc