Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BAN DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2023-2028 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-LĐLĐ ngày 17/6/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028, được sự nhất trí của Chi bộ Ban Dân tộc, ngày 21/3/2023, BCH Công đoàn Khóa V đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí UV Ban Chấp hành Công đoàn Khóa V và toàn thể đoàn viên công đoàn Ban Dân tộc.

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ảnh: Đồng chí Bế Ngọc Thuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa V phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ qua, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh,chỉ đạo của Chi bộ Ban Dân tộc, sự quan tâm phối hợp của chính quyền về hỗ trợ kinh phí và sự hưởng ứng tham gia các hoạt động của toàn thể ĐVCĐ, BCH luôn đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, đời sống của đoàn viên công đoàn cơ bản được bảo đảm và ngày càng được nâng cao về vật chất cũng như tinh thần, các chỉ tiêu của Nghị quyết cơ bản đạt được so với Nghị quyết đề ra, một số chỉ tiêu Nghị quyết vượt như việc bồi dưỡng, giới thiệu cho chi bộ kết nạp đảng, nhiều ĐVCĐ đã được cấp trên tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đồng chí đề nghị BCHCĐ khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng đóng góp vào phong trào chung của toàn tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan BCHCĐ Ban Dân tộc nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức… 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng Ban được BCHCĐ khóa VI bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã phân công Ủy viên phụ trách công tác Kiểm tra công đoàn và ủy viên phụ trách công tác nữ công nhiệm kỳ 2023-2028. 

Ảnh: Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 11 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

Tác giả:  Bế Ngọc Thuấn
Nguồn:  Ban Dân tộc