Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

      Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5815/UBND-NCPC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

  Cuộc thi sẽ bắt đầu từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021, địa chỉ tham dự cuộc thi tại link sau: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn./.

Tác giả: 
Nguồn: