Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đối số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Thời gian: Bắt đầu từ 00h00' ngày 10/9/2023 và kết thúc vào 24h00' ngày 30/9/2023. Đường link tham dự cuộc thi tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: