Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người có uy tín tỉnh Bắc Kạn tại Phủ Chủ tịch

      Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và kỷ niệm 18 năm thực hiện "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", chiều nay, 17/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu, đại diện cho các trưởng thôn và 1.300 người có uy tín của toàn tỉnh Bắc Kạn, về thăm Thủ đô Hà Nội. Đây là cán bộ nghỉ hưu, chức sắc, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người sản xuất giỏi...

Ảnh: Chủ tịch nước đề nghị các địa phương sớm phát hiện những nhân tố trẻ, tích cực, có nhiệt huyết,

có khả năng dẫn dắt cộng đồng... để xây dựng và “trẻ hóa” đội ngũ người có uy tín.

      Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị những người có uy tín không ngừng nêu cao vai trò nòng cốt trên các mặt của đời sống xã hội, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhau vươn lên làm giàu, giàm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. 

      Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các đại biểu trưởng thôn, người có uy tín của 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về thăm Thủ đô; đồng thời biểu dương, đánh giá cao hơn 1.300 người có uy tín của tỉnh Bắc Kạn (trong tổng số 29.000 người có uy tín cả nước) là những tấm gương sáng, lan tỏa trong đời sống xã hội.

      Chủ tịch nước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của người có uy tín, trưởng thôn gương mẫu, với tinh thần trách nhiệm cao, không quản khó khăn, trèo đèo, lội suối đến với từng hộ dân, để bằng uy tín của mình, là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị những người có uy tín của Bắc Cạn và 29.000 người có uy tín cả nước

không ngừng nêu cao vai trò nòng cốt trên các mặt của đời sống xã hội.

      Đây cũng là những người đi đầu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện các quy ước, hương ước của các thôn, bản; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một yêu cầu vô cùng quan trọng được Đảng, Bác Hồ đặc biệt coi trọng, nhắc nhở trong đại gia đình 54 dân tộc anh em. Những người có uy tín cả nước còn là cầu nối quan trọng để gắn kết, giúp đỡ nhau trong tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống;

      Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm lo cho con em đến trường; đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới cho nông thôn Bắc Kạn và cả nước hiện nay. Cho biết Bắc Kạn là 1 trong 3 địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước với 73%, Chủ tịch nước cho rằng, thành tích này có vai trò quan trọng của những người có uy tín tỉnh Bắc Kạn trong vận động nhân dân bảo vệ phát triển rừng.

      "Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số”. Đây là chủ trương rất quan trọng mà các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quán triệt để phát huy vai trò người uy tín của mọi vùng miền Tổ quốc. Đây là nhân tố cách làm quan trọng để thu hút các tầng lớp nhân dân mọi vùng thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tỉnh ủy các cấp, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận các các cấp cần chú ý công tác này để thúc đẩy đặc điểm đồng bào của chúng ta là ở vùng xa xôi. Đó cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực hiệu quả  công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn.

      Theo đó, Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, coi việc xây dựng đội ngũ người có uy tín là một trong những "nhiệm vụ đặc biệt” trong công tác cán bộ ở cơ sở.

      Tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các địa phương cũng cần quan tâm bồi dưỡng, bố trí, sử dụng người có uy tín vào các tổ chức xã hội, tham gia vào các tổ chức đoàn thể, xã hội tại khu dân cư. Sớm phát hiện những nhân tố trẻ, tích cực, có nhiệt huyết, có đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo khởi nghiệp, khả năng dẫn dắt cộng đồng... để xây dựng và “trẻ hóa” đội ngũ người có uy tín.

       Đối với các trưởng thôn, người có uy tín của Bắc Kạn nói riêng, cả nước nói chung, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: "Với vị thế, uy tín như vậy, tôi đề nghị với trưởng thôn, người có uy tín đồng  bào dân tộc thiểu số có mặt hôm nay, cũng như các trưởng thôn, người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số, trước hết người dân tín nhiệm mình, cấp ủy chính quyền tín nhiệm mình thì chúng ta phải không ngừng nâng cao vai trò nòng cốt của trưởng thôn, người có uy tín trên các mặt đời sống xã hội; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thứ hai việc rất quan trọng đối với người có uy tín là động viên con em, người thân gia đình và mọi người cộng đồng sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gương mẫu đi đầu trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc".

      Về một số đề xuất của các đại biểu là người có uy tín tại buổi gặp mặt như về giao thông, thu hút đầu tư vào Bắc Kạn, nâng cao các khoản hỗ trợ cho một số đối tượng…Chủ tịch nước cho biết sẽ giao cho một số bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước./.


Tác giả:  Vũ Dũng
Nguồn:  vov.vn