Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn thực hiện tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

      Năm 2020, có 228/228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2023 được UBND huyện thực hiện đúng đủ chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gặp mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn ngày 30/10/2020 của

Đoàn đại biểu người có uy tín huyện Chợ Đồn và huyện Bạch Thông


      Trong năm 2020, UBND huyện Chợ Đồn thực hiện đúng đủ chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những kết quả nổi bật:
 Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, Tổ chức thăm hỏi tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên Đán cho 228 người (500.000 đồng /người). Hỗ trợ vật chất khi ốm đau phải nằm viện điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 12 người (800.000 đồng /người). Thăm viếng, động viên khi người uy tín có người thân qua đời: 5 người và 01 người uy tín qua đời (500.000 đồng/người); Công tác khen thưởng: Thực hiện khen thưởng cho 34 người có uy tín tiêu biểu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.  Thực hiện đề nghị Ban Dân tộc tỉnh xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen cho 07 người có uy tín; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức: người có uy tín được tham dự các hội nghị hội họp do cấp ủy đảng, chính quyền các cấp mời dự; tập huấn kiến thức cho người có uy tín do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức theo Chương trình tập huấn tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2: Chương trình 135, năm 2020. Gặp mặt lãnh đạo tỉnh: Tổ chức đưa, đón đoàn đại biểu người có uy tín của huyện Chợ Đồn gặp mặt lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban ngành của tỉnh ngày 30/10 năm 2020 với 76 đại biểu tham dự; Chỉ đạo cơ quan chức năng cấp báo tạp chí cho người có uy tín kịp thời đúng theo quy định: Theo Quyết định số 12/2018QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Báo Dân tộc và phát triển 17.293 tờ, Báo Bắc Kạn 33.443 tờ;  Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Chuyên trang “Dân tộc Miền núi” Báo Nhân Dân là 5.700 tờ;Tổng số người có uy tín được bầu chọn người có uy tín giai đoạn 2019-2023 trong năm 2020 là 228 người/228 thôn, tổ, trong đó: Đại biểu nam là 190 người; Đại biểu nữ là 38 người (người cao tuổi nhất sinh năm 1940, người trẻ nhất sinh năm 1990). Về thành phần người có uy tín, đại biểu là: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn: 81 người; Cán bộ nghỉ hưu: 37 người; Chức sắc, tôn giáo: 01 người; Người sản xuất, kinh doanh giỏi: 1 người; Thành phần khác: 108 người; Đảng viên là 146 người; Về dân tộc: Tày 178 người chiếm 78%, Dao 27 người chiếm 11,8%, Mông có 10 người chiếm 4,5%, Kinh 9 người chiếm 3,9%, Nùng 4 người chiếm 1,8%. Năm 2020 đã có 02 người có uy tín qua đời.

      Bên cạnh đó, thực hiện công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bầu thay thế bổ sung người có uy tín giai đoạn 2019-2023, năm 2021. Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh xem xét trình UBND tỉnh Quyết định với 11 người đưa ra khỏi danh sách, người bổ sung mới được 10 người; Còn 01 thôn/228 thôn không bầu được người có uy tín là thôn Nà Chiếm, xã Lương Bằng.

      Đạt được những kết quả nổi bật nêu trên đó là từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, sự hướng dẫn kịp thời về chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan; Sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương trong huyện Chợ Đồn là những người tiêu biểu được cộng đồng dân cư bầu chọn theo tiêu chí, đối tượng lựa chọn người có uy tín thực hiện các bước lựa chọn, đề nghị công nhận đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và văn bản quy định hiện hành.

      Qua 01 năm hoạt động đội ngũ người có uy tín tại các địa phương đã phát huy tốt vai trò của mình trên mọi lĩnh vực trong các phong trào cụ thể như: Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế; Xây dựng nông thôn mới; Bảo tồn bản sắc văn hóa; Tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương... Tiếng nói của người có uy tín được thể hiện rõ trong các buổi họp và công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội giữ gìn trật tự, an ninh chính trị tại địa phương; Nhiều tấm gương tiêu biểu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kịp thời, cụ thể năm 2020:

      Có 07 người có uy tín được UBND huyện Chợ Đồn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Chợ Đồn, năm 2020, cụ thể ông Lường Văn Bảng, thôn Nà Lẹng, xã Yên Mỹ, ông Ma Ngọc Quyết, thôn Tham Thẩu, xã Lương Bằng, ông Triệu Văn Mạc, Người uy tín Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, ông Nông Văn Lang, thôn Nà Mền, xã Yên Thượng, ông Triệu Đức Ngân, thôn Khuổi Vùa, xã Quảng Bạch, ông Hoàng Văn Dũng, thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, ông Hoàng Văn Khánh, thôn Khuổi Xỏm, xã Yên Phong.

Người có uy tín thôn Phja Khao xã Bản Thi thu hái ngọn su su

(sản phẩm OCOP huyện Chợ Đồn đạt 3 sao) để bán

       Dịp này có 34 người có uy tín tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Chợ Đồn, năm 2020, Tổ chức Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chợ Đồn vào dịp cuối các năm đã là nhiệm vụ thường xuyên của UBND nhân dân huyện Chợ Đồn trong việc thực hiện nội dung của chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 đến nay. Năm 2020, UBND huyện Chợ Đồn sẽ tổ chức buổi gặp mặt biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chợ Đồn vào ngày 23/12/2020 mời 100 % đại biểu là người có uy tín tham dự. Để biểu dương những đóng góp của người có uy tín và vinh danh, khen thưởng những người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động năm 2020. Đây cũng là dịp để người có uy tín tại các địa phương trong huyện Chợ Đồn được gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ là người có uy tín trong bào dân tộc thiểu số, phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Chợ Đồn trong năm tới.

      Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Chợ Đồn chỉ đạo cơ quan chuyên môn Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách trên địa bàn huyện đúng theo quy định./


Tác giả:  Hà Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Đồn
Nguồn:  https://chodon.backan.gov.vn/