Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2: Chương trình 135, năm 2020

      Với mục đích “ Trang bị, bổ sung những kiến thức về công tác giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho cán bộ thôn và người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn; Tập huấn những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm nghiệp cho cộng đồng để vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. UBND huyện Chợ Đồn ban hành kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 28/8/2020 về việc Triển khai tiểu dự án 3 "Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 - Dự án 2: Chương trình 135".

 Toàn cảnh lớp tập huấn chuyên đề Chương trình giảm nghèo

cho cán bộ thôn các  xã Đại Sảo, Nghĩa Tá, Bằng Lãng tại Hội trường UBND huyện

      Cụ thể: trong các ngày từ 12/9 đến 11/10 năm 2020, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn và cộng đồng (cán bộ thôn 04 lớp/225 người – người dân 06 lớp/330 người): Đối với nội dung tập huấn cho cán bộ thôn (đối tượng là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2023, Chi hội trưởng các hội, đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên), Công tác giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, thực hiện theo 03 nội dung tại chuyên đề số 01, Mục 1, Phần I về chương trình khung nâng cao năng lực chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn); Nội dung tập huấn cho người dân (Người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, đại diện nhóm hộ tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020) Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp gắn với các nội dung tại Quyết định 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035.

      Đối tượng, địa bàn tham gia tập huấn: Đối với xã, đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu (ATK) tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135, giai đoạn 2017 - 2020 (trừ các xã đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Gồm các xã: Xuân Lạc, Tân Lập, Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Thịnh, Yên Thượng, Bằng Lãng, Lương Bằng, Nghĩa Tá; Đối với thôn, đối tượng tại các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II tại Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (trừ các thôn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhân danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020). Gồm các thôn: Nà Quân, Vằng Quân, Khuổi Đẩy, Bản Pèo, Vằng Doọc - Xã Bình Trung; Bản Nhài, Kéo Nàng, Khuổi Kẹn, Phia Khao, Thâm Tàu, Phiêng Lằm - Xã Bản Thi; Bản Chang, Phiêng Phung - Xã Bằng Phúc; Lũng Noong - Xã Nam Cường; Bản Khắt - Xã Quảng Bạch; Bản Quăng, Bản Lẹng, Pác Đá, Khuân Toong, Phiêng Quắc, Bản Tắm - Xã Yên Phong.

      Từ ngày 12/9 đến nay, UBND huyện đã tổ chức 04/10 lớp tập huấn theo Kế hoạch có 02 lớp về nội dung Chương trình giảm nghèo, 02 lớp về Kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp (keo, mỡ và các loại gỗ lớn), thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện 02 lớp về nội dung Chương trình giảm nghèo, 04 lớp về Kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp. Về báo cáo viên tham gia truyền đạt các nội dung của các lớp tập huấn là lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Về chế độ đối với học viên tham dự tập huấn: Hỗ trợ tiền ăn cho học viên 150.000 đồng/ngày, hỗ trợ tiền đi lại theo số km thực tế, được Ban Tổ chức lớp học có bố trí chỗ ngủ cho học viên và các chế độ khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn Chương trình 135 được ký kết giữa Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn theo Hợp đồng số 06/HĐ/CT135-BDT ngày 07/8/2020.

      Việc tổ chức triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 - Dự án 2: Chương trình 135 được  thực hiện tại huyện Chợ Đồn đã giúp cho các đối tượng cán bộ cơ sở được cung cấp thêm các kiến thức về các Chương trình dự án đang triển khai thực hiện, công tác giảm nghèo, công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020 theo Chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; giúp người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi vận dụng vào thực tế cuộc sống để xóa đói, vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương trên địa bàn huyện./.

Tác giả:  Hà Thị Thanh Nga
Nguồn:  Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Đồn

Tin bài mới:


Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 làm việc với Ban Dân tộc tỉnh(22/09/2020)

Chợ Đồn tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2: Chương trình 135, năm 2020(21/09/2020)

Chợ Đồn hoàn thành tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Dự án 2: Chương trình 135, đợt 2 năm 2020(21/09/2020)

Hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân tộc (17/09/2020)

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền(16/09/2020)

Chuyển một số trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộc(15/09/2020)

Tổ chức hội nghị điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Pác Nặm(09/09/2020)

Ban Dân tộc tham gia đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020(28/08/2020)

Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19(11/08/2020)

UBND TỈNH BẮC KẠN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19(28/07/2020)