Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

      Chiều ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Dự buổi gặp mặt có ông Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn; cùng đi có bà Lâm Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Chính sách Tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp; các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 226 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2023 của huyện Chợ Đồn.

Ảnh: Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho các cá nhân người có uy tín tiêu biểu

      Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Đồn tổng số người có uy tín được bầu chọn người có uy tín giai đoạn 2019-2023 trong năm 2020 là 228 người/228 thôn, tổ, trong đó: Đại biểu nam là 190 người; đại biểu nữ là 38 người. Cơ cấu dân tộc: Tày 178 người chiếm 78%, Dao 27 người chiếm 11,8%, Mông có 10 người chiếm 4,5%, Kinh 9 người chiếm 3,9%, Nùng 4 người chiếm 1,8%. Trong năm đã có 02 người có uy tín qua đời. Năm 2020 UBND huyện Chợ Đồn thực hiện đúng và đầy đủ chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bầu thay thế bổ sung người có uy tín giai đoạn 2019-2023, năm 2021 UBND huyện đề nghị Ban Dân tộc tỉnh xem xét trình UBND tỉnh Quyết định với 11 người đưa ra khỏi danh sách, người bổ sung mới được 10 người; Còn 01 thôn/228 thôn không bầu được người có uy tín.

      Các đại biểu người có uy tín dự buổi gặp mặt đã bày tỏ niềm vui khi được các đồng chí  lãnh đạo huyện đón, tiếp và ghi nhận về vai trò, sự đóng góp của người có uy tín trong vận động người dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn hoá và các phong trào thi đua... Bên cạnh đó cũng khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để cùng đồng bào các dân tộc thực hiện tốt hơn chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước.

      Tại buổi gặp mặt, đồng chí  Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các Chương trình chính sách dân tộc,đồng thời biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục chủ động phát huy vai trò của mình trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các phong trào thi đua…góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo; góp phần xây dựng quê hương ATK Chợ Đồn ngày càng phát triển.

      Ghi nhận những đóng góp của người có uy tín trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc UBND huyện Chợ Đồn đã trao tặng 226 suất quà cho 226 người có uy tín; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 34 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2019-2023 do có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Chợ Đồn, năm 2020./.

Tác giả:  Đàm Ngọc Kiên, Văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Đồn
Nguồn:  Ban Dân tộc