Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19

        Trước tình hình dịch Covid 19 có chiều hướng bùng phát, lây lan nhanh trên diện rộng, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, ngày 29/01/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19. Tải toàn văn Chỉ thị về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: