Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG GỬI THƯ CHÚC MỪNG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NHÂN NGÀY THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM 20/4

Nhân ngày thương hiệu Việt Nam 20/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chức mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam:

Tác giả: 
Nguồn: