Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

      Ngày 29 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung, điều chỉnh thông tin danh sách người có uy tíntrong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2023. Cụ thể: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín là 69 người; bổ sung, thay thế 69 người và điều chỉnh thông tin 01 người.

      Như vậy năm 2021, tổng số người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sau khi phê duyệt bổ sung, đưa ra khỏi danh sách là: 1.306 người/1.310 thôn, tổ dân phố.

      Trong đó: Huyện Ngân Sơn 143 người, huyện Chợ Mới 156 người, huyện Chợ Đồn 227 người, huyện Pác Nặm 113 người, huyện Ba Bể 183 người, huyện Bạch Thông 147 người, huyện Na Rì 222 người, thành phố Bắc Kạn 115 người.

      Căn cứ danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh năm 2021, giao cho các sở ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín theo đúng quy định hiện hành.

 

Ảnh: Huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị gặp mặt, phổ biến cung cấp thông tin cho người có uy tín

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc