Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân tộc tổ chức tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

      Ngày 02/10/2020, Ban Dân tộc tổ chức lớp  tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho toàn thể cán bộ và công chức đơn vị. Buổi tập huấn đã cung cấp các kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và phương pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thông qua tập huấn, cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã được củng cố thêm kiến thức, hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, từ đó vận dụng và triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại cơ quan. 


Chuyên gia của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt là báo cáo viên tại lớp tập huấn

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc