Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tham dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 07 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2021

      Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc các tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, từ ngày 23/4 đến ngày 24/4/2021, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tham dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 07 tỉnh khu vực phía Bắc tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

      Dự Hội nghị giao ban có sự tham gia của đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Vụ Chính sách Dân tộc; đồng chí Mai Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cùng Lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức nhân viên của Ban Dân tộc 7 tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang.

Ảnh: Đ/c Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Hội nghị giao ban công tác dân tộc 7 tỉnh khu vực phía Bắc là hoạt động diễn ra hàng năm, luân phiên mỗi năm vị trí Cụm trưởng sẽ được giao cho một tỉnh phụ trách. Đây là dịp các Ban Dân tộc các tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc: Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Triển khai thực hiện các đề án, mô hình đầu tư phát triển kinh tế, xã hội đặc thù, tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, phối hợp trao đổi học tập kinh nghiệm về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; Thường xuyên phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tính thống nhất trong phương án giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc.

      Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh đã thảo luận về các vấn đề xây dựng bộ máy Ban Dân tộc cấp tỉnh; vấn đề nâng cao công tác quản lý, điều hành; vấn đề triển khai các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021 - 2030 và việc đầu tư chính sách cơ sở hạ tầng, chính sách cho con người ở từng địa phương... 

      Sau khi báo cáo tham luận về Một số kinh nghiệm trong thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nêu vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; những khó khăn trong tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc tại địa phương và đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Dân tộc 03 nội dung: 

      1. Sớm trình Chính phủ phê duyệt thôn, xã đặc biệt khó khăn để có cơ sở thực hiện các chương trình, dự án.

      2. Sớm trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

      3. Có hướng dẫn để thống nhất trên toàn quốc trong việc triển khai thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chinh phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cụ thể là Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc cấp huyện.

Ảnh: Đ/c Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị

Ảnh: Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Tác giả:  Trung Thị Tươi
Nguồn:  Ban Dân tộc