Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI CƠ SỞ

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới. Trong các ngày 16, 20, 22 tháng 03 năm 2023, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; các xã Nghiên Loan, Cổ Linh, huyện Pác Nặm bằng hình thức sân khấu hóa, nội dung tập trung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các hình thức phong phú như các tiết mục tiểu phẩm, văn nghệ, thi hái hoa dân chủ.

Ảnh: Đồng chí Thuấn phát biểu tuyên truyền tại xã Nghiên Loan

Ảnh: Tiểu phẩm tuyên truyền bình đẳng giới tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

Cuộc tuyên truyền đã cung cấp kiến thức, thông tin tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; các nội dung liên quan đến yếu tố giới; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,... Thu hút đông đảo các em học sinh bậc trung học cơ sở, đoàn viên, thanh thiếu niên, người dân trên địa bàn tham gia. Qua đó, nhận thức về bình đẳng giới được nâng lên, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc và miền núi có hiệu quả./.

Tác giả:  Lương Đình Bảo
Nguồn:  Ban Dân tộc