Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân tộc thực hiện chính sách thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai

      Ngày 12-13/5/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa dông, lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu cho nhân dân. Để thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín, Ban Dân tộc đã chỉ đạo các huyện thống kê hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức họp xét và quyết định tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên 35 hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai, trong đó: Huyện Chợ Mới: 08 hộ (xã Mai Lạp: 02 hộ; xã Yên Cư: 02 hộ; Thị trấn Đồng Tâm:01 hộ; xã Bình Văn: 01 hộ; Xã Cao Kỳ: 01 hộ; xã Thanh Mai :01hộ); Huyện Bạch Thông: 03 hộ (xã Tân Tú: 02 hộ; xã Cao Sơn: 01 hộ); Huyện Ngân Sơn: 01 hộ (xã Trung Hòa: 01 hộ); Huyện Chợ Đồn: 03 hộ (xã Yên Mỹ: 02 hộ; xã Đại Sảo: 01 hộ); Thành phố Bắc Kạn: 01 hộ (xã Nông Thượng) ;Huyện Na Rì: 19 hộ (xã Đổng Xá: 03 hộ; xã Văn Lang: 06 hộ; xã Lương Thượng: 01 hộ; xã Cường Lợi: 02 hộ; xã Quang Phong:01 hộ; xã Dương Sơn: 02 hộ; xã Kim Lư: 01 hộ; xã Văn Vũ: 01 hộ; xã Sơn Thành: 02 hộ).

      Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ ngày 03-04/6/2021 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai tại các xã trên địa bàn tỉnh, mỗi hộ gia đình 01 triệu đồng để cùng chung tay với địa phương giúp đỡ gia đình người có uy tín. Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã chia sẻ, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tác giả:  Nguyễn Thu Hòa
Nguồn:  Ban Dân tộc