Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài 1: "Cầu nối” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

2 năm qua (2021 - 2022), công tác xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm người có uy tín - lực lượng nòng cốt, “cầu nối” quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu; truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đến với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chợ Đồn được gìn giữ, phát huy với sự đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong giai đoạn hiện nay, vùng đồng bào DTTS đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong đầu tư, hỗ trợ các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Các chương trình, dự án đã thực sự đi vào lòng dân, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, có một phần đóng góp, sự phối hợp rất chặt chẽ của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Gương mẫu đi đầu

Theo đại diện Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương luôn quan tâm vận động người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Tích cực vận động gia đình và đồng bào DTTS áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt vai trò của mình trên các lĩnh vực.

Điển hình, người có uy tín luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hương ước, quy ước ở khu dân cư; tích cực truyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thông qua các cuộc TXCT, người có uy tín đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về các chương trình, chính sách của Nhà nước; về các dự án giảm nghèo ở nông thôn và các dự án do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ vùng DTTS và miền núi; vận động nhân dân không chặt phá rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đội ngũ người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất... Tiêu biểu như bà Lê Thị Hà, người có uy tín thôn Pùng Chằm, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể đã vận động 3 hộ dân hiến 400m2 đất thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, riêng bà hiến 4.500m2 đất; vận động nhân dân trong thôn góp công xây dựng được 2 cây cầu vượt lũ...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhân dân tham gia tích cực; người uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhiệt tình hưởng ứng hiến đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi và huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân thực hiện với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”...

Vận động sâu sát cơ sở

Chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động chuyển giao công nghệ trong phát triển kinh tế hàng hóa tại địa phương, người có uy tín, Trưởng thôn Cốc Pái, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông Hoàng Văn Lương cho biết: với vai trò vừa là người uy tín, vừa là trưởng thôn, tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng, tôi và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn luôn tuyên truyền bà con thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến kiến thức nông nghiệp, giới thiệu và bán các mặt hàng của các hộ gia đình trên các trang mạng như facebook, zalo. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi phù hợp với địa phương.

Do vậy trong năm 2022, trên địa bản thôn đã đạt được một số kết quả quan trọng: đã ứng dụng sản xuất thâm canh tập trung giống lúa nếp vàng với diện tích 1,2ha đem lại năng suất cao; các hộ dân tập trung trồng các loại rau, quả sạch cung cấp ra thị trường như rau bí, ngô nếp, dưa chuột...; hơn 10ha đất rừng được các hộ dân trồng các loại cây chủ lực như cây keo, cây mỡ, bạch đàn mang lại năng suất cao... Năm 2022, mức thu nhập bình quân của thôn đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Phát huy vai trò của người dân tham gia phát triển thế mạnh kinh tế từ trồng rừng, với phương châm vận động sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, Trưởng thôn Bản Pá, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới Hà Đức Trưởng hồ hởi: từ khi có chương trình trồng rừng theo Dự án 327, Dự án 661 phủ xanh đồi núi trọc, từ năm 1995, tôi đã vận động các hộ gia đình trồng được 120ha các loại cây keo hom, keo Úc, mỡ... Hiện nay, cả thôn không còn đồi núi trọc, rừng đã được che phủ, giúp người dân có nguồn thu nhập cao từ trồng rừng; năm 1997, Ban Quản lý dự án huyện Chợ Mới đã khen thưởng Trưởng thôn Bản Pá về công tác vận động nhân dân trồng rừng theo dự án.

Tác giả:  Trần Thu
Nguồn:  Báo Đại biểu Nhân dân