Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019

        Từ ngày 27/5-28/5/2019, Ban Dân tộc đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn tại 02 Mô hình điểm thực hiện Đề án tại 02 xã là xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

        Mỗi lớp tập huấn có 50 đại biểu tham dự, gồm: Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, trường Trung học Cơ Sở; Lãnh đạo UBND xã và cán bộ, công chức, viên chức xã; người có uy tín trong cộng đồng; Trưởng thôn; Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận thôn; đại diện các tổ chức đoàn thể của các thôn thuộc 02 xã triển khai Mô hình điểm. 

Bà Vi Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn, báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn

        Đồng thời tổ chức 02 cuộc tuyên truyền cho các đối tượng: người có uy tín trong cộng đồng; Trưởng thôn; Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận thôn; đại diện các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân,… và người dân của 04 thôn: thôn Nà Đán, thôn Bản Vén xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông và thôn Nà Slải, thôn Nà Cọ xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể với tổng số người tham dự là 200 người.

        Đây là các nội dung thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Đối với tỉnh Bắc Kạn, Ban Dân tộc được giao chủ trì phối hợp với các ngành khác thực hiện.

Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể

 Ông Lương Đình Bảo, Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

        Qua tập huấn, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, thay đổi hành vi về bình đẳng giới góp phần thực hiện tốt bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại 02 xã triển khai Mô hình điểm Đề án.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc