Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/09/2018  )

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Nội dung Quyết định tải về Tại đây

Tác giả:  Ban Dân tộc
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới: