Skip Ribbon Commands
Skip to main content


"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên xung kích làm kinh tế, 25 thanh niên dân tộc thiểu số đã mạnh dạn thành lập Tổ hợp tác trồng rau an toàn Đoàn thanh niên xã Như Cố, đến tháng 11 năm 2017, chuyển đổi thành HTX nông nghiệp thanh niên Như Cố. Hiện nay, nay Hợp tác xã gồm có 11 thành viên, là những thanh niên người dân tộc Tày chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Với sức trẻ thanh niên, HTX đã lựa chọn phát triển các nông sản chủ lực trong đó tận dụng triệt để các thế mạnh mà thiên nhiên đã ban tặng cho địa phương mình để làm giàu trên mảnh đất quê hương với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đa dạng phong phú..."

Xem tiếp