Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc các tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, từ ngày 23/4 đến ngày 24/4/2021, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tham dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 07 tỉnh khu vực phía Bắc tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát theo đúng quy định...

Xem tiếp


"Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh Bắc Kạn trong năm 2021..."

Xem tiếp


Ngày 31/3/2021, Ban Dân tộc đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án chữa cháy năm 2021 cho Cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.

Xem tiếp


Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030

Xem tiếp


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ

Xem tiếp


Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ

Xem tiếp


UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19

Xem tiếp


Ngày 29/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 01 năm 2021, Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đến tặng quà tết Tân Sửu năm 2021 cho hộ nghèo tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

Xem tiếp

1234567...Trang cuối