Skip Ribbon Commands
Skip to main content


"Ngày 16/11/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBDT về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Xem tiếp


Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022)

Xem tiếp


"Với vai trò, trách nhiệm là trưởng thôn, người có uy tín, bà Ma Thị Nga ở thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo (Ba Bể) đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân trong thôn nên các phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả tích cực..."

Xem tiếp


Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành chức năng, bằng uy tín và sự ảnh hưởng, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực sự là "cầu nối" quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Nhân dân...

Xem tiếp


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các đại biểu trưởng thôn, người có uy tín của 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về thăm Thủ đô.

Xem tiếp


Sáng 03/11, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII).

Xem tiếp

1234567...Trang cuối