Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: