Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ Ban Dân tộc, ngày 12/01/2021 Chi bộ đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng  năm 2020.  Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chi ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 Quang cảnh Hội nghị

 Hiện nay chi bộ có 100% công chức, người lao động trong cơ quan đều là đảng viên, 78,57% đảng viên có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên, 100% đảng viên đều có trình độ chuyên môn đại học và đã có kinh nghiệm trong công tác...đây là điều kiện thuận lợi trong việc phổ biến, tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của chi bộ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội, xong dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các chỉ tiêu nhiệm vụ của Chi bộ cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được triển khai thực hiện có hiệu quả; Cấp ủy, chính quyền thường xuyên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công chức, người lao động tích cực tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được chỉ đạo cơ bản kịp thời, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên và công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thuận về tư tưởng và hành động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú; Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo theo đúng quy định; Cấp ủy luôn quan tâm chăm lo xây dựng các đoàn thể trong cơ quan, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện để công đoàn hoạt động... Với kết quả đó tại Hội nghị tổng kết khối thi đua đã bình chọn Ban Dân tộc là một trong 4 đơn vị dẫn đầu khối và được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen; tập thể Chi bộ Ban Dân tộc đã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 chi bộ đã biểu dương, khen thưởng 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

 Đ/c Bế Ngọc Thuấn-Phó Bí thư Chi bộ tặng Giấy khen của Chi bộ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

      Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ đã biểu quyết xác định nhiệm vụ năm 2021 với 9 mục tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

      1) Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên và các văn bản chính sách pháp luật của Nhà nước...

      2) Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 và ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tham mưutriển khai thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia các chính sách dân tộc.

      3) Làm tốt công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng trong Chi bộ; tham mưu UBND tỉnh kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện...

      4)Thực hiện tốtcông tác kiểm tra, giám sát, công tác giải quyết đơn thư và các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

      5) Chỉ đạo chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch công tác triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ được giao với công tác thi đua khen thưởng...

      Kết luận Hội nghị đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư chi bộ giao cơ quan, công đoàn cụ thể hóa để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo Chi bộ theo quy định./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới: