Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ

      Ngày 03/03/2021 Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-BDT tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ. Tải Kế hoạch về tại đây./.

 

Tác giả: 
Nguồn: